AEG PE (Panzer Einsitzer – armoured one-sea…

AEG PE

(Panzer Einsitzer – armoured one-seater)

Dr.II single seat armoured ground attack triplane, 1918.